Asyż

Asyż

Historia Asyżu sięga czasów etruskich. W miastach Umbrii osadnictwo ciągnie się nieprzerwanie od czasów antycznych. Po Etruskach zapanowali Rzymianie. Z tamtego okresu zachowała się fasada dawnej świątyni Minerwy później przekształcona w kościół. Resztki dawnego forum, ukrytego pod brukami ulic, można oglądać w Museo del Foro Romano e Colezzione Antica. W średniowieczu władzę przejęło Księstwo Spoleto, które wplątało Asyż w liczne wojny toczone między pobliskimi państewkami. Z końcem XII wieku wróciła niepodległość, w XIV został wcielony do Państwa Kościelnego, a 151 lat temu przyłączono go do Zjednoczonego Królestwa Włoch. Asyż to rzecz jasna historia św. Franciszka i św. Klary, a także Bazylika św. Franciszka wpisana na listę UNESCO, którą ozdabiają freski Cimabuego, braci Lorenzettich, freski Giotta i jego uczniów.