Wystawa “Brescia. Renesans na północy Włoch” – Mostra “Brescia. Rinascimento nell’Italia settentrionale”Jeśli jeszcze nie słyszeliście o trwającej właśnie w warszawskim Muzeum Narodowym wystawie “Brescia. Renesans na północy Włoch” to umknęło Wam coś ważnego. Od jakiegoś czasu okresowe ekspozycje w Muzeum Narodowym są prawdziwie warte uwagi, a obecną wystawę można określić mianem swoistej perełki.

Brescia jest w Polsce właściwie nieznana. Amatorzy sztuki kierują się do Florencji, do Rzymu, do Wenecji, lub do Mediolanu. Tymczasem w renesansowej Italii każde miasto-państwo, księstwo, czy markizat były najprawdziwszymi ośrodkami piękna i wiedzy, jak również kuźniami talentów (porównaj Mantua 2016). Warszawska ekspozycja ma za zadanie nas o tym przekonać i prawdopodobnie dlatego obraz Rafaela “Chrystus Błogosławiący” – mimo, że stanowi punkt wyjścia do lektury wystawy- pozostaje w jej cieniu.

W klimat renesansowej codzienności wprowadza oprawa plastyczna wykonana przez wybitnego scenografa teatralnego Borisa Kudlickiego. Szklano-lustrzane instalacje, na które składają się przede wszystkim typowe dla okresu odrodzenia kolumnady, wydają się być idealnym tłem dla obrazów. Z drugiej strony starannie zgromadzone przedmioty użytkowe pozwalają lepiej zrozumieć realia ówczesnej epoki.

Poza nadrzędnym dla renesansu upodobaniem do prostoty i ładu malarstwo bresciańskie cechuje wierność rzeczywistości. Twórcy z tego kręgu nie wzorowali się jedynie na sztuce Leonarda da Vinci działającego przede wszystkim w Mediolanie i nie tylko na warsztacie weneckim (m.in. Tycjan, Lorenzo Lotto, Giovanni Bellini). Swoją artystyczną tożsamość opierali na wnikliwej obserwacji i na realizmie szczegółów. Ważną rolę odgrywały ekspresja i światło. Oczywista jest ich inspiracja dziełami trójki nadrzędnych mistrzów renesansu (Leonarda da Vinci, Michała Anioła i Rafaela), jednak wzorce napływały do Brescii także z północnej Europy.

Na wystawę składają się płótna pochodzące z włoskich kolekcji (Brescia, Bergamo, Cremona i zbiory prywatne), wybrane obrazy przechowywane w Polsce (Kraków, Łańcut, Warszawa, Poznań), a także wartościowy katalog pozwalający przestudiować zjawisko północnowłoskiego Cinquecenta (90 zł).

Warto zatem wybrać się do Muzeum Narodowego? Jak najbardziej, do czego zachęcam ja – Polka mieszkająca w północnych Włoszech. I niech Wam nie umkną XVI-wieczne portrety pędzla Tycjana, Lotta, Romanina, Moretta, Moroniego, Savolda i Tintoretta, bowiem niezwykle rzadko opuszczają one Italię.

Wystawa “Brescia. Renesans na północy Włoch”

Muzeum Narodowe w Warszawie

2 czerwca – 28 sierpnia 2016

***

Więcej na temat miasta Brescia przeczytacie na blogu w poście Brescia: pompejańskie malowidła i rzymska świątynia o czterech cellach.

Do zobaczenia „Pod Słońcem Italii”, także na na Facebooku oraz na Instagramie i w grupie Zakochani w Italii.

Ania

Se non avete ancora sentito della mostra che si svolge attualmente al Muzeum Narodowe di Varsavia “Brescia. Rinascimento nell’Italia settentrionale” vuol dire che vi è sfuggito qualcosa di importante. Da un bel po’ di tempo le esposizioni temporanee del Muzeum Narodowe sono davvero degne di nota e la presente mostra potrebbe essere definita un vero gioiello.

Brescia è poco conosciuta in Polonia. Gli appassionati dell’arte si recano a Firenze, Roma, Venezia o verso Milano. Invece nell’Italia rinascimentale ogni città-stato, regno o marchesato furono centri di bellezza e saggezza ma anche fucini di ingegni (confronta Mantova 2016). Lo scopo della mostra a Varsavia è quello di rilevarlo e con maggior probabilità proprio per tale motivo il dipinto di Raffaello “Cristo benedicente” – seppur costituisce la chiave per la lettura dell’esposizione – rimane nella sua ombra.

Nel clima della quotidianità rinascimentale ci introduce la realizzazione scenografica eseguita da un eminente scenografo teatrale Boris Kudlicki. Le istallazioni di vetri e di specchi, composte soprattutto dalle colonnate tipiche per il periodo del Cinquecento, sembrano lo sfondo perfetto per i dipinti. Dall’altro canto, gli oggetti d’uso quotidiano, raccolti con cura, permettono di capire meglio le realtà dell’epoca.

Al di là della predilezione assoluta nei confronti della semplicità e ordine classica per il periodo del rinascimento, la pittura bresciana si caratterizzò per la fedeltà e la realtà. I maestri provenienti da questa cerchia non prendono spunto solo dalle opere di Leonardo da Vinci che lavorò soprattutto a Milano e non solo dalle botteghe venete (p.es. Tiziano, Lorenzo Lotto, Giovanni Bellini). Appoggiarono la loro identità artistica sulla acuta osservazione e sul realismo dei dettagli. Un ruolo altrettanto importante svolsero sia l’espressione che la luce. È molto chiara l’ispirazione basata sulle opere dei tre maggiori maestri rinascimentali (Leonardo da Vinci, Michelangelo e Raffaello), tuttavia i modelli arrivarono anche dall’Europa settentrionale.

La mostra è composta dai teli provenienti dalle raccolte italiane (Brescia, Bergamo, Cremona e collezioni private), da alcune opere conservate in Polonia (Cracovia, Łańcut, Varsavia, Poznań) e ne fa parte anche il prezioso catalogo che permette di studiare il fenomeno del Cinquecento nell’Italia settentrionale (90 zł).

Vale quindi la pena andare al Muzeum Narodowe? Decisamente si e ve lo dico io – una polacca che vive nel nord Italia. Mi raccomando, non fatevi sfuggire i ritratti cinquecenteschi, le opere di Tiziano, Lotto, Romanino, Moretto, Moroni, Savoldo e Tintoretto, perché raramente lasciano i confini del Belpaese.

Mostra “Brescia. Renesans na północy Włoch”

Muzeum Narodowe di Varsavia

2 giugno – 28 agosto 2016

***

Per sapere di più sulla città di Brescia leggete il post Brescia: gli affreschi pompeiani e il tempio romano con quattro celle.

Ci vediamo su  „Pod Słońcem Italii” (Sotto il Sole italiano), anche su Facebook, su Instagram e nel gruppo Zakochani w Italii.

Ania

DSC_5649

DSC_5650

DSC_5653

DSC_5654

DSC_5655

DSC_5656

DSC_5659

DSC_5660

DSC_5661

DSC_5662

DSC_5663

DSC_5664

DSC_5665

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

© 2012-2020 podsloncemitalii.pl | Wszystkie prawa zastrzeżone | Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody podsloncemitalii.pl zabronione