Wystawy nie do przegapienia w pierwszej połowie 2017 – Mostre da non perdere nella prima metà del 2017

2Wasze zamiłowanie do Włoch jest oczywiste, a jeśli nie możecie obejść się bez sztuki, ten post jest dla Was. Niżej znajdziecie listę najciekawszych wystaw, odbywających się w Italii w pierwszej połowie 2017 roku.

Che vi piace l’Italia è chiaro ma se non potete fare a meno dell’arte, questo post è per voi. Ecco l’elenco delle più interessanti mostre che potete vedere nel Belpaese nella prima metà del 2017.

ART DÉCO. GLI ANNI RUGGENTI IN ITALIA

11.02.2017 – 18.06.2017 * Forlì, Musei San Domenico

ART DECÒ. GLI ANNI RUGENTI IN ITALIA

Lata 1920-1929 były okresem charakteryzującym się gorączkowym wyścigiem międzynarodowej burżuazji za dobrobytem, natomiast Art Déco był fascynującym, eklektycznym i światowym stylem życia. W tym samym czasie rodziły się systemy totalitarne.

Gli anni 1920-1929 furono gli anni ruggenti della borghesia internazionale e l’Art Déco fu uno stile di vita affascinante, eclettico e mondano. Nello stesso periodo stavano nascendo dei totalitarismi.

SINIBALDO SCORZA (1589 –1631). FAVOLE E NATURA ALL’ALBA DEL BAROCCO

10.02-2017 – 04.06.2017 * Genova, Palazzo della Meridiana

SINIBALDO SCORZA (1589 –1631). FAVOLE E NATURA ALL'ALBA DEL BAROCCO

Pierwsza wystawa retrospektywna poświęcona Sinibaldowi Scorza, zachwycającemu artyście genueńskiemu, który tworzył u progu baroku.

La prima retrospettiva su Sinibaldo Scorza, affascinante protagonista della pittura genovese all’alba del Barocco”.

KEITH HARING. ABOUT ART

20.02.2017 – 18.06.2017 * Milano, Palazzo Reale

Wystawa prezentująca życie artystyczne Keitha Haringa. Zgromadzone dzieła pochodzą z całego świata i wysuwają na pierwszy plan odniesienia do innych artystów i środków wyrazu.

Una mostra che percorre la vita artistica di Keith Haring. Le opere selezionate provengono da tutto il mondo, mettendo in evidenza i riferimenti ad altri artisti e linguaggi.

BELLINI E BELLINIANI

25.02.2017 – 18.06.2017 * Conegliano (Treviso), Palazzo Sarcinelli

BELLINI E BELLINIANI

Fascynujący przegląd twórczości Belliniego i jego uczniów. Na wystawie, oprócz Belliniego, podziwiać można dzieła Tycjana, Jacopo Palmy Starszego, Tintoretta oraz niektórych naśladowców szkoły tego pierwszego.

Un avvincente rassegna delle opere di Bellini e dei suoi allievi. In mostra, oltre Bellini, ci sono le opere di Tiziano, Jacopo Palma il Vecchio, Tintoretto e di alcuni interpreti dell’insegnamento belliniano.

DA HAYEZ A BOLDINI. ANIME E VOLTI DELLA PITTURA ITALIANA DELL’OTTOCENTO 

21.01.2017 – 11.06.2017 * Brescia, Palazzo Martinengo

DA HAYEZ A BOLDINI. ANIME E VOLTI DELLA PITTURA ITALIANA DELL'OTTOCENTO

100 arcydzieł autorstwa najważniejszych artystów włoskiego neoklasycyzmu, romantycyzmu, “scapigliatury” i dywizjonizmu. Przez nadzwyczajny okres włoskiej sztuki XIX wieku prowadzą nas obrazy Canovy, Hayeza, Fattoriego, Segantiniego, Inganniego, De Nittisa, Appianiego i Boldiniego.

100 capolavori dei maggiori artisti del neoclassicismo, del romanticismo, della scapigliatura e del divisionismo italiano. Canova, Hayez, Fattori, Segantini, Inganni, De Nittis, Appiani e Boldini ci guidano attraverso la straordinaria stagione artistica del XIX secolo.

MANOLO BLAHNIK. THE ART OF SHOES

26.01.2017 – 9.04.2017 * Milano, Palazzo Morando

MANOLO BLAHNIK. THE ART OF SHOES

Coś dla miłośników mody i sztuki w jednym: pierwsza we Włoszech wystawa poświęcona w całości twórczości Manolo Blahnika.

Un appuntamento imperdibile per gli amanti della moda e dell’arte: la prima grande mostra in Italia dedicata all’iconico couturier Manolo Blahnik.

CITY LEGO

8.12.2016 al 26.02.2017 * Guido Reni District, Roma

Projekt zrealizowany przez LAB, Literally Addicted to Bricks, tj. przez Dosłownie Uzależnionych od Cegieł, który za pomocą 7 milionów klocków LEGO odtwarza wyimaginowane miasto.

Un progetto realizzato da LAB, Literally Addicted to Bricks, ossia Letteralmente Dipendenti dai Mattoncini, che con 7 milioni dei mattoncini LEGO riproduce una città di fantasia.

MAYA. IL LINGUAGGIO DELLA BELLEZZA

8.10.2016 – 5.03.2017 * Verona, Palazzo Della Gran Guardia

MAYA. IL LINGUAGGIO DELLA BELLEZZA

Wystawa w całości poświęcona kulturze Majów. Blisko 250 zaprezentowanych eksponatów pozwala odkryć wszystkie aspekty tej fascynującej cywilizacji z czasów Ameryki prekolumbijskiej.

Una mostra interamente dedicata alla cultura maya. Circa 250 opere esposte permettono di esplorare tutti gli aspetti di questa civiltà affascinante dell’America precolombiana.

FRANCIS BACON. UN VIAGGIO NEI MILLE VOLTI DELL’UOMO MODERNO

15.10.2016 – 1.05.2017 * Treviso, Casa dei Carraresi

FRANCIS BACON. UN VIAGGIO NEI MILLE VOLTI DELL'UOMO MODERNO

Wystawa, która analizuje wszystkie aspekty życia i doświadczenia artystycznego Francisa Bacona.

Una mostra che analizza tutte le sfaccettature della vita e dell’esperienza artistica di Francis Bacon.

TRIBUTO A GIANNI VERSACE

1.06.2017-15.06.2017 * Napoli, Museo Archeologico

Z okazji dwudziestej rocznicy śmierci Neapol upamiętni stylistę Gianniego Versace. Ekspozycja ma połączyć modę ze sztuką antyku. Przewodnikiem po wystawie dla rozproszonych po świecie pasjonatów mody będzie ikonografia charakterystyczna dla cywilizacji Wielkiej Grecji.

Wybraliście już interesujący Was kierunek?

Ania

In occasione del ventennale della sua morte, Napoli ricorderà lo stilista Gianni Versace. Questa esposizione coniugherà moda con arte antica. L’iconografia della Civiltà della Magna Grecia sarà il filo conduttore che accompagnerà tutti gli appassionati della moda e del mondo antico sparsi nel mondo.

Avete già scelto la vostra destinazione?

Ania

białe tło

2 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here