Oblicza Włoch: Cremona – Volti d’Italia: CremonaLeżąca w południowej Lombardii Cremona jest miastem powiązanym z muzyką. Tutaj urodził się Claudio Monteverdi, który doprowadził do perfekcji madrygał i położył fundamenty pod melodramat. Innym wielkim kompozytorem pochodzącym z Cremony był Amilcare Ponchielli. Jego imię nosi najważniejszy w mieście teatr. W 1530 roku, Andrea Amati wynalazł skrzypce, natomiast Antonio Stradivari zaprowadził sztukę lutniczą na wyżyny. Dzisiaj w Cremonie znajdują się  Scuola internzionale della Litueria, Scuola di Paleografia e Filosofia musicale i Fundacja „W Stauffer”.

TROCHĘ HISTORII

Cremona ma korzenie celtyckie. W 218 roku p.n.e. Rzymianie ufundowali na jej obszarze kolonię, jednak kluczowym okresem dla miasta było średniowiecze. Aspekt urbanistyczny w ogromnym stopniu łączy się z tą właśnie epoką. Pod koniec XI wieku Cremona uzyskała autonomię, ale już w 1334 roku została podbita przez Księstwo Mediolanu, z którym, poza krótkimi epizodami niepodległości i dziesięcioletniej dominacji weneckiej, pozostała związana aż do zjednoczenia Włoch.

PIAZZA DEL COMUNE

Piazza del Comune jest sercem miasta. Można tutaj podziwiać jeden z lepiej zachowanych w całej Italii przykładów średniowiecznej architektury publicznej. Nie przegapcie Torrazzo, Duomo, Battistero, Loggii dei Militi i Palazzo del Comune.

TORRAZZO

Wysoka na 111 m dzwonnica to symbol miasta. Od strony placu ozdabia ją wykonany w XVI wieku zegar astronomiczny, działający po dziś dzień. Pokonując 502 stopni edostaniecie się na szczyt wieży po to, aby zachwycać się panoramą Cremony.

Bilet wstępu: 5 € lub 6 € (Torrazo + Battistero)

DUOMO

Katedra pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryii Panny to jedna z piękniejszych budowli o charakterze religijnym w północnych Włoszech. Pierwotna konstrukcja sięga 1107 roku. Na przestrzeni wieków dodano elementy gotyckie, renesansowe, manierystyczne i barokowe. Budynek wyróżnia obecność dwóch fasad – marmurowej, która jest zwrócona w stronę Piazza del Comune i północnej, zbudowanej według kanonów typowych dla lombardzkiego gotyku. Monumentalne wnętrze charakteryzuje obecność wykwintnych fresków wykonanych przez różnych artystów na przestrzeni pierwszych dwudziestu lat XVI wieku. Kościół jest jednym z ważniejszych przykładów lombardzkiego malarstwa minionej epoki.

BATTISTERO

Romański budynek o planie ośmioboku był wielokrotnie modyfikowany na przestrzeni XVI wieku. Pokryto go marmurem, a przed wejściem ustawiono dwa kamienne lwy. Wnętrza zachowują styl romański, można w nich oglądać  Museo delle Pietre romaniche.

LOGGIA DEI MILITI

To jedna z ważniejszych gotyckich budowli miejskich w północnych Włoszech. Swego czasu spotykali się niej dowódcy wojskowi.

PALAZZO DEL COMUNE

Kolejny przykład broletto – budynku typowego dla padańskiej architektury, w którym mieścił się odpowiednik ratusza. Portykowy parter był zawsze otwarty dla publiczności, tak aby każdy obywatel mógł być świadkiem wymierzania sprawiedliwości, na piętrze natomiast zbierała się rada miejska. Poza lombardzkimi miastami broletta znajdują się w Orcie San Giulio i Novarze, w Piacenzy, Rimini, a nawet w Perugii. Budowa Palazzo del Comune rozpoczęła się w 1206 roku. Wzdłuż jednego z poryków na wewnętrznym dziedzińcu zachowały się oryginalne dwunastowieczne freski.

CIEKAWOSTKA: TORRONE, BOŻONARODZENIOWY DESER Z CREMONY

Zgodnie z legendą torrone wymyślono z okazji ślubu Bianchi Marii Visconti, córki doży Mediolanu i Francesca Sforzy. Uroczystość odbyła się w Cremonie 25.X.1441 i była dla miasta wydarzeniem bez precedensu. Lokalni cukiernicy stworzyli na tę okazję wyjątkowy deser, który formą i nazwą nawiązywał do symbolu miasta, czyli do Torrazzo. W rzeczywistości jednak owa słodkość na bazie migdałów, miodu, cukru i białek ma korzenie arabskie i pojawiła się w Italii na skutek wzmożonej wymiany handlowej między Orientem, a Europą. Jak by nie było, to właśnie Cremona pozostaje ojczyzną torrone, któremu zresztą poświęcone jest święto odbywające się w mieście między październikiem a listopadem.

***

Do zobaczenia „Pod Słońcem Italii”, także na na Facebooku oraz na Instagramie i w grupie Zakochani w Italii.

Ania

Cremona  è una città legata alla musica e si trova nella Lombardia meridionale. In questa terra nacque Claudio Monteverdi che portò alla massima espressione il madrigale e posì le basi del melodramma. Un altro grande compositore cremonese fu Amilcare Ponchielli a cui è intitolato il principale teatro della città. Ma è la lunga tradizione lituaria che rese Cremona famosa in tutto il mondo. Qui nel 1530 Andrea Amati inventò il violino e Antonio Stradivari portò quest’arte ai più alti livelli mai raggiunti. Oggi Cremona ospita la Scuola internzionale della Litueria, la Scuola di Paleografia e Filosofia musicale e la fondazione „W Stauffer”.

UN PO’ DI STORIA

Cremona ha origini celtiche, nel 218 a.C. i romani vi fondarono una colonia ma la grande stagione arrivò solo nel Medioevo. Proprio a quest’epoca è conducibile la gran parte dell’aspetto urbanistico della città. Verso la fine dell’XI secolo Cremona raggiunse l’autonomia, nel 1334 venne conquistata dal ducato di Milano, al quale, tranne brevi periodi di autonomia e un decennio della dominazione veneziana, sarebbe rimasta legata fino all’Unità d’Italia.

PIAZZA DEL COMUNE

La Piazza del Comune è il cuore della città. Qui è possibile ammirare uno degli esempi meglio conservati in tutto il Belpaese degli spazi pubblici medioevali. Non fatevi sfuggire il Torrazzo, il Duomo, il Battistero, la Loggia dei Militi e il Palazzo del Comune.

TORRAZZO

Campanile alto 111 metri è il simbolo della città. Dalla parte della piazza la decora un grande orologio astronomico, realizzato nel Cinquecento e tuttora funzionante. Salendo 502 scalini si può accedere in cima della torre per ammirare il panorama di Cremona.

Ingresso: 5 € o 6 € (Torrazo + Battistero)

DUOMO

La Cattedrale dedicata a S. Maria Assunta è uno dei più belli edifici di carattere religioso del nord d’Italia. La costruzione originaria risale al 1107 ma via via, nel corso degli secoli, furono aggiunte le rielaborazioni gotiche, rinascimentali, manieristiche e barocche. L’edificio si distingue per la presenza di due facciate: marmorea che si affaccia alla Piazza del Comune e settentrionale, costruita secondo i canoni del gotico lombardo. L’interno ha un aspetto monumentale e si caraterizza per la presenza degli splendidi affreschi realizzati da vari artisti nei primi due decenni del XVI secolo. Questa chiesa rappresenta uno dei più importanti episodi della cultura figurativa lombarda del periodo.

BATTISTERO

L’Edificio romanico a pianta ottagonale subì molti cambiamenti nel Cinquecento. Fu ricoperto dal marmo e davanti il portone vi si aggiunsero due leoni di pietra. L’interno appare romanico e dentro si può ammirare il Museo delle Pietre romaniche.

LOGGIA DEI MILITI

È uno dei più significativi edifici civili gotici dell’Italia settentrionale. All’epoca qui si riunivano i capitani delle milizie cittadine.

PALAZZO DEL COMUNE

Un altro esempio di broletto che è un edificio tipico per l’architettura padana. Broletto era la sede dell’amministrazione comunale. Il portico al pianoterra rimaneva aperto al pubblico che poteva assistere alle esecuzioni, mentre al primo piano si riuniva l’assemblea comunale. Oltre le città lombarde i broletti si trovano a Orta San Giulio e Novara, a Piacenza, Rimini, persino a Perugia. La costruzione del Palazzo di Comune iniziò nel 1206. Lungo uno dei portici del cortile si conservano gli originari affreschi risalenti al XII secolo.

CURIOSITÀ: TORRONE, DOLCE NATALIZIO DI ORIGINI CREMONESI

Secondo la leggenda il torrone sarebbe stato inventato in occassione delle nozze di Bianca Maria Visconti, figlia del duca di Milano e Francesco Sforza. Il matrimonio venne celebrato a Cremona il 25.X.1441 e fu un evento sensazionale per la città. In questa occassione i pasticceri cremonesi avrebbero creato un dolce particolare che con la sua forma e il nome richiamò il simbolo della città, ovvero il Torrazzo. In realtà, questo dolce a base di mandorle, miele, zucchero e albume ha origini arabe ed è frutto di intensi scambi commerciali tra oriente e occidente. Tuttavia, Cremona rimane la patria per il torrone, a cui è dedicata una festa che si tiene in città a ottobre o a novembre.

***

Ci vediamo su  „Pod Słońcem Italii” (Sotto il Sole italiano), anche su Facebook, su Instagram e nel gruppo Zakochani w Italii.

Ania


Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInPin on PinterestShare on TumblrPrint this page

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *