szopka w Manaroli 2 30×72

szopka z soli w Cervi
szopka w Manaroli
żywa szopka w Sassi di Matera